Kanchanaburi-info.com: all information about Kanchanaburi province and Sangkhlaburi Kanchanaburi, Thailand Forecast
English start page Sitemap - Kanchanaburi-info.com ติดต่อ
Welcome to Kanchanaburi
Kanchanaburi-info.com
อำเภอศรีสวัสดิ์
รายการข้อมูล
แนะนำการเดินทาง
สถานที่ท่องเที่ยว
follow the monkey

Erawan waterfall - 2nd tier รีสวัสดิ์ อำเภอหนึ่งทางทิศเหนือของจังหวัดกาญจนบุรี ระยะห่างประมาณ 130 กม. ตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 3199 และมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมาย เป็นที่รู้กันว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวทั้ง แหล่งน้ำตกที่สวย, อุทยานแห่งชาติ,เขื่อนและอื่นๆ การเดินทางบางสถานที่ท่องเที่ยวยากลำบาก บางสถานที่ท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้เฉพาะเรือ หรือ 4WD ในช่วงบางฤดูกาล

แนะนำการเดินทาง

วะชม สถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอศรีสวัสดิ์ สามารถเดินทางโดยรถจักรยานยนต์ หรือ รถยนต์ส่วนตัว
important information ในช่วงบางฤดูกาลสถานที่ท่องเที่ยวบางแห่ง ต้องเดินทางโดยทางเรือ หรือ รถ 4 WD

[ ตารางรถประจำทาง ]


สถานที่ท่องเที่ยว:

detailsน้ำตกเอราวัณ detailsเขื่อนศรีนครินทร์ detailsถ้ำพระธาตุ
detailsน้ำตกแม่ห้วยขมิ้น detailsถ้ำธารลอด

น้ำตกแม่ห้วยขมิ้น

Huay Mae Khamin fallsน้ำตกแม่ห้วยขมิ้น ตั้งอยู่ใกล้บริเวณทะเลสาบเขื่อนศรีนครินทร์ ห่างจากกาญจนบุรีประมาณ 110 กม. และห่างจาก น้ำตกเอราวัณ 50 กม. น้ำตกมีสภาพธรรมชาติร่มรื่นด้วยพันธ์ไม้นานาชนิด แบ่งได้ 7 ชั้น แต่ละชั้นมีความงดงามแต่ต่างกัน อีกทั้งตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติศรีนครินร์ จึงเหมาะสำหรับเป็นเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม–เมษายนเป็นช่วงที่เหมาะสำหรับการท่องเที่ยว

สามารถเดินทางทางเรือ จากท่าเรือท่ากระดาน หรือท่าเรือท่าหม่องกระแทะ และการเดินทางทางรถยนต์ส่วนตัว (4WD )

ค่าเข้าชมสถานที่: 20 บาท สำหรับต่างชาติ 200 บาท >> อุทยานแห่งชาติศรีนครินทร์
เดินทางอย่างไร: รถยนด์ส่วนตัว, เรือ

น้ำตกเอราวัณ

Erawan Waterfall - 3rd tierน้ำตกเอราวัณ หรือ น้ำตก 7ชั้น เป็นที่รู้จักของเหล่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติเอราวัณ เดิมเรียกว่าอุทยานแห่งชาติเขาสลอบ ได้ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเอราวัณ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2518 มีอาณาเขตทั้งหมด 343,735 ไร่ น้ำตกเอราวัณ ห่างจากกาญจนบุรี 65 กม. ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 3199 ลักษณะของน้ำตกป่าดิบและป่าผลัดใบ เป็นน้ำตกขนาดใหญ่และสวยงาม ต้นน้ำเกิดจากลำห้วยม่องไหล่ลงจากยอดเขาผาสูง 2100 เมตร ซึ่งแบ่งเป็น 7ชั้น แต่ละชั้นมีลักษณะเป็นอ่างน้ำสามารถเล่นน้ำได้ และถือว่าเป็นน้ำตกที่ใหญ่และมีธรรมชาติที่สวยงาม มีจุดชมวิว มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ระยะทาง 1,060 เมตร

ค่าเข้าชมสถานที่: 20 บาท สำหรับต่างชาติ 200 บาท >> อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
เดินทางอย่างไร:รถยนด์ส่วนตัว, รถประจำทาง, บริษัทจัดนำเที่ยว
สำหรับที่จอดรถ: รถจักรยานยนต์: 20 บาท - รถยนต์: 30 บาท

info ตั๋วเข้าชมสถานที่สามารถนำมาใช้กับอุทยานฯอื่นๆ เช่น ถ้ำพระธาตุ ภายในวันเดี่ยวกัน

เขื่อนศรีนครินทร์

Sri Nakarin Lake กาญจนบุรีสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ถึง 41 เปอร์เซอร์ สำหรับการใช้จ่ายกระแสไฟฟ้าของประเทศไทย โดยส่วนมากกระแสไฟฟ้าผลิตมากจากเชื่อนศรีนครินทร์ และเชื่อนเชาแหลม เชื่อนศรีนครินทร์ อยู่ห่างจากน้ำตกเอราวัณไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 5 กิโลเมตร และห่างจากตัวเมืองกาญจนบุรี ประมาณ 68 กิโลเมตร ลักษณะเขื่อนเป็นหินถมแกนดินเหนียวใหญ่ที่สุดของประเทศสำหรับกั้นแม่น้ำแควใหญ่ มีประโยชน์ทั้งด้านการชลประทาน การลดอุทกภัยในลุ่มแม่น้ำแม่กลอง การประมง การผลิตกระแสไฟฟ้า และเหนือสันเขื่อนมีทิวทัศน์เหมาะสำหรับพักผ่อน กิจกรรมอื่นฯ อาทิเช่น ทะเลสาบศรีนตรินทร์นำเสนอกีฬาตกปลา ,บ้านพักหรือแพพัก ,ร้านอาหารบริการ ,เรือล่องสำหรับนักท่องเที่ยว และกีฬาทางน้ำ บริเวณรอบ อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์

ค่าเข้าชม: ฟรี
เดินทางอย่างไร: รถยนด์ส่วนตัว, ทางเรือ

ถ้ำพระธาตุ

Pra That Cave ถ้ำพระธาตุ อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 75 กิโลเมตร ห่างจากน้ำตกเอราวัณ ทางตอนเหนือประมาณ 10 กิโลเมตร เสันทางสายเดี่ยวกับ น้ำตกแม่ห้วยขมิ้น และตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติเอราวัณ

ภายในมีหินง้อกหินย้อยวิจิตรงดงาม มีจำนวน 4 ห้อง ยาวถึง 20 เมตร ที่แปลกคือมีหินโปร่งแสง นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ตั้งอยู่เชิงเขาเพื่อนำชมถ้ำ ประมาณ 30 นาที่ หรือ 1 ชั่วโมง สำหรับการชมถ้ำ การชมถ้ำควรเดินทางก่อนเวลา 15 นาฬิกา

ค่าเข้าชม: 20 บาท สำหรับต่างชาติ 200 บาท >> อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
เดินทางอย่างไร: รถยนด์ส่วนตัว

info สามารถใช้ตั๋วของ น้ำตกเอราวัณ ร่วมกันได้ ภายในวันเดี่ยวกัน

ถ้ำธารลอด

Along the trekking pathTham Than Lot Caveถ้ำธารลอดน้อย และ ถ้ำธารลอดใหญ่ ถ้ำทั้งสองตั้งอยู่ในบริเวณ อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ ห่างจากตัวเมืองกาญจนบุรีประมาณ 98 กม บนเส้นทางสายกาญจนบุรี - บ่อพลอย เส้นทางเดินป่าประมาณ 5 กม มีธรรมชาติร่มรื่นเหมาะสำหรับ เส้นทางการเดินป่า แบ่งเป็นสองเส้นทาง เส้นทางแรก เส้นทางเดินจากถ้ำเล็ก (ถ้ำธารลอดน้อย) สู่ถ้ำใหญ่ (ถ้ำธารลอดใหญ่) ลักษณะของการเดินทาง จะเป็นการเดินขึ้นเขา ภายในถ้ำธารลอดน้อยจะพบถึงความมหัศจรรย์ของหินงอกหินย้อย มีลำธารไหลผ่านภายในถ้ำเรียกว่า ลำกระพร้อย เมื่อพ้นผ่านถ้ำธารลอดน้อยจะเป็นการเดินป่าอีกประมาณ 1.5 กิโลเมตร จะพบกับน้ำตกไตรตรึงษ์ และอีกประมาณ 1 กิโลเมตร ถึงถ้ำธารลอดใหญ่ ระยะการเดินทางรวม 2.5 กิโลเมตร ขณะเดินจากถ้ำหนึ่งสู่อีกถ้ำหนึ่งท่านจะผ่านเหล่าบรรดาต้นไม้ใหญ่ และความร่มรื่นจากธรรมชาติในป่า

Trai Trueng Waterfall เส้นทางการเดินป่าพบกับน้ำตกสามชั้น คือ น้ำตกไตรตรึงษ์

Tree house at Khao Lek Villageเส้นทางที่สอง เส้นทางเดินป่าไปยังน้ำตกธารเงิน และน้ำตกธารทอง ระยะการเดินทางรวม 1.8 กิโลเมตร น้ำตกธารเงิน น้ำตกขนาดเล็ก แบ่งเป็น 7 ชั้น น้ำตกธารทอง น้ำตกขนาดใหญ่ แบ่งได้เป็น 15 ชั้น ในเขตอุทยานมีบริการบ้านพัก และสถานที่กางเต็นท์ หรือ คุณสามารถ พักแรม ณ บ้านเขาเหล็กโฮมสเตย์ หรือ บ้านต้นไม้ (ราคา 100 บาทต่อท่าน)ซึ่งเป็น หมู่บ้านกระเหรี่ยง ในเขตอุยานแห่งชาติ ในยามเช้าสามารถสัมผัสถึงธรรมชาติในป่าเขา เสียงของสัตว์นานาพันธ์ เเนะนำให้เดินทางกลับรถ 4WD หรือ บริษัทท่องเที่ยว เนื่องจากสามารถจัดเตรียมสัมภาระต่างๆที่ต้องใช้เเละติดต่อที่พัก เพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน

info รถยนต์ หรือ รถจักรยานยนต์ ขับรถตามถนนสาย กาญจนบุรี - บ่อพลอย เส้นทางหลวงหมายเลข 3086 ผ่านอำเภอบ่อพลอย ไปยังอำเภอหนองปรือ เมื่อถึงตลาดหนองปรือมีป้ายบอกทาง หรือเลี้ยวซ้าย ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 3480 ประมาณ 19 กิโลเมตร และดูป้าย อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์

ค่าเข้าชม: 20 บาท สำหรับต่างชาติ 200 บาท >> อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์
เดินทางอย่างไร:รถยนด์ส่วนตัว, รถประจำทาง, บริษัทนำเที่ี่ยว

Advertisements
Thanks to our sponsors
© 2003 - by Edgar König