Kanchanaburi-info.com: all information about Kanchanaburi province and Sangkhlaburi Kanchanaburi, Thailand Forecast
Startseite von Kanchanaburi-info.com Sitemap - Kanchanaburi-info.com ติดต่อ
Welcome to Kanchanaburi
Kanchanaburi-info.com
อำเภอ กาญจนบุรี

เขตการปกครอง

าญจนบุรี แบ่งเขตการปกครองทั้งหมด 13 อำเภอ และทุกอำเภอมีช่วงระยะห่างจาก จังหวัดกาญจนบุรี (อำเภอเมือง) มีอำเภอเมืองเป็นจุดศูนย์กลางของทุกอำเภอ

แผนที่ของจังหวัดกาญจนบุรี

เเผนที่จังหวัดกาญจนบุรี
อำเภอเมือง (กาญจนบุรี) ถึง ระยะทาง
อำเภอ ไทรโยค อื่นๆ... 50 km
อำเภอ สังขละบุรี อื่นๆ... 215 km
อำเภอ บ่อพลอย 45 km
อำเภอ พนมทวน 24 km
อำเภอ เลาขวัญ 98 km
อำเภอ ท่ามะกา 30 km
อำเภอ ทองผาภูมิ 145 km
อำเภอ ศรีสวัสดิ์ อื่่น... 130 km
อำเภอ หนองปรือ 75 km
อำเภอ ห้วยกระเจา 60 km
อำเภอ ท่าม่วง 13 km
อำเภอ ด่านมะขามเตี้ย 30 km

Advertisements
Thanks to our sponsors
© 2003 - by Edgar König